Sadece Tıp Alanında
hizmet vermekteyiz..

Tıp alanında Araştırma ve Yayın Yapan Kişi ve Kuruluşlara, Tıbbi Yazım Hizmeti vermekteyiz

Hizmetlerimiz, Makale yazımı ve Editlenmesi olup Uluslararası yazım kriterlerine uygun olarak İngilizce yada Türkçe olarak yazılmaktadır.

  • Tıpta Uzmanlık Tez Yazımı ve Danışmanlık. Yazılmış olan Tezin Makale şekline çevrilmesi..

  • Gizlilik esasına inanmaktayız. Etik ilkelere bağlıyız. Amacımız, evrensel tüm araştırmacılara kaliteli tıbbi yazım hizmeti sunmaktır.